Rejestracja


Wysokość opłaty za uczestnictwo w Zjeździe

Konto bankowe do wniesienia opłaty:
Raiffaisen Polbank:
Rachunek dla Zjazdu : 20 1750 0012 0000 0000 4078 3587
VAT Zjazdu: 64 1750 0012 0000 0000 4078 3571

Udział w zjeździe warunkuje dokonanie terminowej wpłaty na konto.

Termin przesyłania Formularza Zgłoszeniowego upływa w dniu 28.02.2019 r. Po tym terminie zgłoszenie wymaga akceptacji Organizatora.

formularz zgłoszeniowy