Miejsce

Rada Programowa

Prelegenci

Partnerzy

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG)  wspólnie  zorganizowały 39. Zjazd Gazowników, który odbył się w dniach 14 – 15 marca 2019 r. w Warszawie.

Historia wydarzenia branżowego, jakim zawsze były zjazdy, korzeniami sięga 1919 r., kiedy to w dniach 23-25 kwietnia odbył się w Warszawie I Ogólnopolski Zjazd Gazowników Polskich. Od tego czasu kolejne pokolenia specjalistów pracowały na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.

W rocznicę 100-lecia tego wydarzenia zaproponowano firmom działającym w sektorze gazowniczym, udział w wydarzeniu będącym powiązaniem przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Oprócz rysu historycznego, tematyka Zjazdu koncentrowała się na nowych wyzwaniach, przed którymi stoi przemysł gazowniczy, jak również umożliwiła wymianę doświadczeń zawodowych i prezentację najnowszych trendów branży gazowniczej. Program merytoryczny obejmował m.in. zagadnienia techniczne związane z projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury gazowej, aktualne uwarunkowania regulacyjno – prawne, zasady korzystania z infrastruktury gazowej oraz handel gazem.

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami uczestników Zjazdu.