Wnioski 39. Zjazdu Gazowników

1. Uczestnicy 39. Zjazdu Gazowników wskazali na konieczność powołania zespołu do spraw likwidowania barier prawnych uniemożliwiających efektywny rozwój branży gazowniczej i skuteczną realizację projektów gazowniczych w Polsce. Proponuje się, aby skład zespołu odzwierciedlał grupę wszystkich „graczy” na rynku gazu i aby byli w nim przedstawiciele Rządu RP oraz URE. Celem prac zespołu byłoby proponowanie rozwiązań formalno-prawnych, optymalnych z punktu widzenia efektywnej współpracy wszystkich podmiotów prawnych rozdzielonych na skutek działania 3 pakietu energetycznego. Organizatorzy 39. Zjazdu Gazowników – PZITS, SITPNiG oraz IGG – szczególnie podkreślają gotowość do współpracy oraz wsparcia w pracach zespołu.

2. Uczestnicy 39. Zjazdu Gazowników wskazali na konieczność zapewnienia prawnych możliwości równie szybkiego realizowania inwestycji w obszarze dystrybucji, jak to ma miejsce obecnie w obszarze przesyłu, gdzie GAZ-SYSTEM korzysta z regulacji zawartych w Specustawie (Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, z późn. zm.). Wprowadzenie analogicznych rozwiązań w obszarze dystrybucji pozwoliłoby na koordynację działań rozwojowych operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych. Realizacja inwestycji jedynie po stronie operatora systemu przesyłowego przynosi efekt jedynie dla części odbiorców końcowych – nie rozwiązuje problemu odbiorców gazu którzy są lub mają być przyłączeni do sieci dystrybucyjnej.