Rada Programowa

MACIEJ BANDO Prezes, Urząd Regulacji Energetyki
ANDRZEJ BARCZYŃSKI Członek honorowy, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
MACIEJ CHACZYKOWSKI Profesor PW, Politechnika Warszawska
MARIA CIECHANOWSKA Profesor, Dyrektor, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
JAROSŁAW GŁOWACKI Prezes, PGNiG Termika SA
KRZYSZTOF HNATIO Prezes, Gas Storage Poland
KRYSTYNA KORNIAK – FIGA Prezes, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
ZBIGNIEW KLEDYŃSKI Profesor, Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
ŁUKASZ KROPLEWSKI Wiceprezes PGNiG SA, Prezes, Izba Gospodarcza Gazownictwa
MAŁGORZATA KWESTARZ Adiunkt, Politechnika Warszawska
JACEK JAWORSKI Zastępca Dyrektora, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Członek Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa
EWA MANKIEWICZ-CUDNY Prezes, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
CEZARY MRÓZ Członek Zarządu, Izba Gospodarcza Gazownictwa
STANISŁAW NAGY Profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
ANDRZEJ OSIADACZ Profesor zwyczajny, Politechnika Warszawska; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
DOMINIK STAŚKO Członek Zarządu, Prezes Oddziału w Krakowie, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
TOMASZ STĘPIEŃ Prezes, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM SA
JERZY STOPA Profesor zwyczajny, Akademia Górniczo-Hutnicza; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
TOMASZ WILCZAK Wiceprezes, PGNiG Termika SA
PIOTR WOŹNIAK Prezes, PGNiG SA; Prezes Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
ARTUR ZAWARTKO Wiceprezes, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM SA; Wiceprezes Izba Gospodarcza Gazownictwa
PIOTR ZAWISTOWSKI Prezes, Towarowa Giełda Energetyki
ANDRZEJ ZIÓŁKOWSKI Prezes, Urząd Dozoru Technicznego
MARIAN ŻOŁYNIAK Prezes Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.