Program

GAZOWNICTWO W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Dzień Godz. Tematyka

Czwartek
14 marca 2019

12.00 – 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 – 15.00 Lunch
15.00 – 16.30 Otwarcie Zjazdu
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00– 19.00 Panel I. Rola gazu w bilansie energetycznym kraju

Tematyka: długoterminowa prognoza zapotrzebowania na gaz w Polsce/podział na sektory, wydobycie własne, import/nowe źródła dostaw gazu, maksymalne możliwości pozyskania gazu ziemnego w Polsce, wpływ rynku gazu na mix energetyczny w Polsce (co dalej z węglem kamiennym), produkcja energii elektrycznej w Polsce.

Referat wprowadzający: Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka)

Moderator: Stanisław Nagy (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Paneliści: Mariusz Dziadkiewicz(PGNiG S.A. Oddział Geologii Eksploatacji), Jan Hupka (Politechnika Gdańska), Marek Kamiński (EY Polska), Małgorzata Kwestarz (Politechnika Warszawska), Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka), Henryk Mucha (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.), Janusz Radomski (Orlen Upstream sp. z o.o.), Marcin Sienkiewicz (Towarowa Giełda Energii).

20.00 – Uroczysta kolacja

Piątek
15 marca 2019

09.00 – 11.00 Panel II. Rozbudowa krajowego systemu transportu gazu – przesył, dystrybucja

Tematyka: rozbudowa systemu przesyłowego gazu ziemnego, połączenia międzysystemowe, hub gazowy w Polsce, tranzyt, rozbudowa systemu dystrybucyjnego, terminal LNG, podziemne magazyny gazu, gazyfikacja wyspowa.

Referat wprowadzający: Sławomir Sieradzki (GAZ-SYSTEM S.A.), Mariusz Konieczny (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.)

Moderator: Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska)

Paneliści: Maciej Chaczykowski (Politechnika Warszawska), Paweł Dobrowolski (PWC Advisory sp. z o.o. sp.k.), Piotr Dworak (EuRoPol GAZ s.a.), Krzysztof Hnatio (Gas Storage Poland sp. z o.o.), Adam Piotrowski (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), Sławomir Sieradzki (GAZ-SYSTEM S.A.), Jerzy Stopa (Akademia Górniczo-Hutnicza), Marian Żołyniak (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.).

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Panel III. Innowacyjność w polskim gazownictwie

Tematyka: analiza aktywności innowacyjnej polskiego przemysłu, innowacyjność polskiej gospodarki na tle wybranych krajów świata, rekomendacje na rzecz zwiększenia innowacyjności przemysłu gazowniczego, start-up`y i co dalej?, metody zwiększenia zaangażowania nauki w praktyczną działalność badawczą, zbliżenie do siebie sektora nauki i przemysłu, nowe rozwiązania w handlu LNG.

Wykład wprowadzający: Joanna Podgórska (PGNiG S.A.)

Moderator: Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska)

Paneliści : Wioletta Czemiel-Grzybowska (Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.), Jacek Jaworski (Instytut Nafty i Gazu), Aneta Korda – Burza (GAZ – SYSTEM S.A.), Tomasz Kosik (Emerson Process Management sp. z o.o.), Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska), Joanna Podgórska (PGNiG S.A.), Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka), Stanisław Nagy (Akademia Górniczo-Hutnicza),  Mateusz Turkowski (Politechnika Warszawska).

13:30 – 13:40 Zamknięcie Zjazdu
13.40 – Lunch