Komitet organizacyjny

Przewodniczący: Paweł Stańczak
Zastępca przewodniczącego: Anna Bogdan

Członkowie:
Piotr Dziadzio
Bogusława Gutowska
Piotr Kopania
Elżbieta Kramek
Teresa Laskowska
Andrzej Mikołajczak
Małgorzata Polkowska
Agnieszka Rudzka
Janusz Tokarzewski
Monika Tomkiewicz
Przedstawiciel Biura ZG PZITS